Jognyilatkozat

I – Jognyilatkozat a www.cevalearn.com honlaphoz (a továbbiakban: "Honlap")

A Honlap működtetője:

CEVA SANTE ANIMALE ("CEVA")

Központi iroda: 10, avenue de La Ballastière

33 500 Libourne

Franciaország

Société Anonyme. Capital 40,331,892 Euros – RCS LIBOURNE B.301 763 405

Tel: + 33 5 57 55 40 40

Fax: +33 5.57.55.41.98

A kiadásért felelős igazgató: Marc PRIKAZSKY – CEO CEVA SANTE ANIMALE Email : cardioacademy@ceva.com

A Honlapot fejlesztette és működteti: Clever Age www.clever-age.com

A Honlapot tervezte és készítette: Jardin des marques www.jardindesmarques.com

A Honlap az eZpublish: http://ez.no segítségével készült.

A Honlapot 1362430 számmal regisztrálták a CNIL-nél (francia adatvédelmi hatóság).

A Honlap használatát illetően a felhasználási feltételek az irányadóak.

A honlap látogatásával Ön elfogadja és tiszteletben tartja a továbbiakban megfogalmazott feltételeinket és előírásainkat. A látogató elismeri, hogy teljes egészében megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a felhasználási feltételeket.

Amennyiben a látogató bármely feltételt visszautasítja vagy elfogadhatatlannak tartja, úgy arra kérjük, hogy ne haladjon tovább, hanem hagyja el a honlapot.

II – A www.cevalearn.com honlap használata

A Honlap használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket éselőírásokat. A Honlap látogatásával a látogató (továbbiakban: Látogató) elfogadja és tiszteletben tartja a továbbiakban megfogalmazott feltételeinket és előírásainkat. 

A Honlap tartalmának használata

Igyekszünk folyamatosan frissíteni a Honlap tartalmát és mindig pontos információval szolgálni. 

Mindazonáltal a CEVA nem tehető felelőssé az esetlegesen előforduló hibákért vagy tévedésekért. A CEVA fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap tartalmát vagy bármely szolgáltatását bármikor módosítsa, megszüntesse, felfüggessze, vagy akadályozza előzetes figyelmeztetés nélkül. A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: ceva-phylaxia@ceva.com

A Honlap bármely, eredeti céljától eltérő használata, továbbá a felhasználási feltételek és körülmények megsértése polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A Honlap hozzáférhetősége

A Honlap által biztosított szolgáltatások elérése a telekommunikációs hálózathoz csatlakoztatott személyi számítógépen keresztül lehetséges. A Honlaphoz való hozzáférés az Interneten általánosan alkalmazott kommunikációs protokollokon keresztül történik.

A CEVA igyekszik a Honlap működését napi 24 órában, heti 7 napon keresztül biztosítani, de erre nem kötelezhető. 

Karbantartási munkálatok, frissítések vagy egyéb okok miatt a Honlaphoz való hozzáférés alkalmanként akadályokba ütközhet.

A CEVA semmi esetre sem tehető felelőssé sem az ilyen működési zavarokért, sem a velük összefüggésbe hozható és a látogatónál jelentkező bármely következményért.

Változások a Honlapon vagy annak tartalmában

A CEVA SANTE ANIMALE fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap tartalmát vagy bármely szolgáltatását bármikor módosítsa, megszüntesse, felfüggessze, vagy akadályozza előzetes figyelmeztetés nélkül.

Hypertext linkek a Honlapon

Ez a Honlap tartalmazhat hypertext hivatkozásokat (linkeket) olyan külső honlapokhoz, amelyeknek nem a CEVA a tulajdonosa vagy az üzemeltetője.

A CEVA semmiféle módon nem képes befolyásolni az ilyen külső honlapokon megjelenő információt, termékeket vagy szolgáltatásokat, így semmi esetre sem tehető felelőssé az ilyen oldalak tartalmáért.

Az ilyen oldalak látogatása a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

III -Szellemi tulajdon

Védjegyek

A Honlapon megjelenített védjegyek vagy a CEVA SANTE ANIMALE vagy olyan harmadik fél tulajdona, akiket a CEVA SANTE ANIMALE felhatalmaz erre.

Felhívjuk a Látogató figyelmét….

A Honlaphoz való hozzáférés kizárólag az oldal tartalmának megtekintésére jogosítja fel a Látogatót.

A védjegyek Honlapon való megjelenítése senkit nem jogosít fel azok használatára, erre kizárólag a védjegy tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

Tulajdon jogok / Szerzői jogok / Márkanevek és design / Szabadalmak

A Honlap szellemi termék, melyet a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védenek.

A Honlap minden eleme a CEVA kizárólagos tulajdonát képezi, amely egyedül hivatott az idevágó szellemi tulajdonra és személyiségi jogok gyakorlására. Az Internet használót az oldal tartalmának megtekintésén túl semmilyen jog nem illeti meg.

Az oldal és alkotórészei a magyar és a nemzetközi jogi egyezmények védelme alatt állnak a tulajdonjog, szerzői jog, design, védjegyek és szabadalmak vonatkozásában.

Bármely elem másolása és/vagy megjelenítése kizárólag személyes és magán használatra engedélyezett.

Az engedélyezési kérelmeket kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni: cardioacademy@ceva.com.

IV –Személyes adatok

Személyes adatok kezelése

A CEVA kérheti a látogatót személyes adatainak (név, cím, e-mail cím, foglalkozás stb.) megadására.

A látogatónak bármikor jogában áll az ilyen személyes adatokhoz hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni. Ezen jogának gyakorlásához a látogatónak az alábbi e-mail címre kell elküldenie levelét: cardioacademy@ceva.com

A módosítást vagy törlést a levél kézhez vételétől számított legrövidebb időn belül végrehajtjuk.

A Honlap látogatása során a CEVA által használt szerverek rögzíthetnek bizonyos nem személyes jellegű, az Ön azonosítására nem alkalmas adatokat (pl. az Ön által használt böngésző fajtáját, IP címét stb.)

Ezúton értesítjük a látogatót, hogy a Honlap látogatása során tárolhatunk bizonyos, a hétköznapi nyelvben „cookie”-ként vagy sütiként ismert információt.

A cookie olyan adathalmaz, amely nem teszi lehetővé a látogató azonosítását, ugyanakkor információval szolgál az oldal látogatottságáról, az oldalon eltöltött időről, pl. hogy a Honlap melyik részét és mikor tekintette meg, mennyi időt töltött az oldalon stb

Ezeket a cookie-kat pl. látogatottsági felmérések készítéséhez használjuk fel, a Honlap fejlesztésének céljából.

Az Ön által használt böngésző beállításai között van lehetőség a cookiek gátlására. Ennek hiányában is eljuthat a Honlapra, de lehetséges, hogy az oldalak betöltése lassúbb lesz vagy bizonyos funkciókat majd nem tud használni.

A látogató személyes azonosítására alkalmas információt a CEVA átadhatja harmadik félnek, leggyakrabban a CEVA Csoport egy másik cégének. A látogató az alábbi e-mail címre küldött levelében megtilthatja ilyen adatai átadását: ceva-phylaxia@ceva.com.

Biztonság

A CEVA technikai és szervezeti biztonságtechnikai módszereket alkalmaz annak érdekében, hogy a tudomására jutott adatokat megvédje a véletlen és szándékos károsodásoktól, adatvesztéstől és az illetéktelen személyek hozzáférésétől.

A védelmi szintet folyamatosan aktualizáljuk, az elérhető technológiáknak megfelelően.

Az egyéni felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkkal, javaslatokkal és panaszokkal kérjük forduljon az alábbi címhez: cardioacademy@ceva.com

V - Felelősség

Tilos: az oldalt lánclevelek, „junk mail”, „spam” vagy bármely ismétlődő vagy kéretlen levélhez használni; harmadik fél bármilyen adatát, különösen e-mail címét az engedélye nélkül gyűjteni; hamis azonosítót létrehozni vagy használni, e-mail címet vagy fejlécet hamisítani, továbbá harmadik felet félrevezetni bármilyen módon, bármi legyen is az üzenetküldő azonosítója vagy az üzenet eredete; bármilyen nem megfelelő (lásd lentebb: „Nem megfelelő tartalmak”) tartalmat továbbítani; az oldal vagy harmadik fél számára káros, pl. vírust tartalmazó vagy törvénybe ütköző tartalmat továbbítani; a Honlap szolgáltatásaihoz nem megengedett módon hozzáférést megkísérelni, pl. más felhasználók különböző azonosítóival, jelszavaival vagy egyéb módon. Tilos továbbá a Honlap használata más személyek nevében.

Az oldal szempontjából „nem megfelelőnek” minősül minden olyan nyelvi megnyilvánulás, megjegyzés, észrevétel és kép, amelyet a CEVA obszcénnek, megtévesztőnek, törvényellenesnek, rasszistának, rágalmazónak, bántónak, harmadik fél érdekeit sértőnek vagy korlátozónak tart, vagy amely más látogatókat megakadályoz vagy korlátoz a honlapon keresztül megközelíthető fórumok vagy chatszobák használatában.

A Honlap használata, bármely elemének vagy az itt szerzett információnak a felhasználása a látogató saját felelősségére történik.

A CEVA semmiféle garanciát nem vállal arra nézve, hogy teljesíti a látogatónak a Honlap által biztosított szolgáltatásokkal, illetőleg azok kereskedelmi minőségével és állandóságával, vagy a kutatási eredményekkel kapcsolatos elvárásait. Továbbá a CEVA visszautasít minden felelősséget olyan esetben, ha harmadik fél az általa esetlegesen indítandó jogvita, per vagy jogorvoslat során a követelését jogsértésre, különösen személyiségi jogsértésre kívánja alapozni olyan adattartalom miatt, amit nem a CEVA hozott létre. 

Továbbá a CEVA nem tehető felelőssé az oldal bármilyen teljesítménybeli hiányosságával, és/vagy az oldalon használt vagy arról letöltött szoftver hibájával kapcsolatban; a szolgáltatások késéséből, módosításokból, felfüggesztésekből vagy zavarokból adódó adatvesztéssel kapcsolatban; a szerveren rosszindulatú szoftver kód áthaladásából adódó bármely közvetlen vagy közvetett következménnyel kapcsolatban; jogosulatlan személy által manipulált adatok megjelenésével az oldalon vagy a látogató adatainak jogosulatlan személy általi manipulációjával kapcsolatban.

A CEVA nem tehető felelőssé az oldal használatával, vagy a hozzáférés sikertelensége esetén az oldal nem-használatával összefüggésbe hozható közvetlen vagy közvetett károkért, különösen, de nem kizárólag profitkieséssel, adat- vagy vevőkörvesztéssel, lehetséges bevételtől való eleséssel vagy egyéb veszteséggel.

A személyes tartalom tekintetében, amint az lentebb meghatározásra kerül, a látogatók által szolgáltatott tartalmak esetében a CEVA elutasít minden felelősséget, ami chatszobákban vagy egyéb vitafórumokon való megjelenés esetén felmerül. 

Az ilyen személyes tartalom legyen akár vélemény, állásfoglalás, ajánlás vagy álláspont kizárólag az adott látogató véleménye, állásfoglalása, ajánlása vagy nézete, és soha nem kifejezetten vagy értelemszerűen a CEVA-é.

Az oldal tartalmazhat olyan oldalakra vezető linkeket, amelyek nem a CEVA tulajdonában vannak vagy nem a CEVA működtet.

A CEVA semmiféle módon nem képes befolyásolni az ilyen külső honlapokon megjelenő információt, termékeket vagy szolgáltatásokat, így semmi esetre sem tehető felelőssé az ilyen oldalak tartalmáért. 

Az internethasználó elfogadja, hogy kártalanítja a CEVA-t bármilyen felelősségi per, jogorvoslat, veszteség, költség, bevétel-kiesés, adatvesztés és bármilyen közvetlen vagy közvetett kár esetén, ha az amiatt merül fel, hogy az internethasználó jelen jognyilatkozat feltételeit megsértette.

VI - Alkalmazandó jogszabályok - Illetékesség

A Honlap és teljes tartalma a magyar jogszabályoknak felel meg.

Bármilyen jogvita csakis a CEVA székhelye szerinti bíróság előtt indítható.

Amennyiben jelen jognyilatkozatban foglalt rendelkezések bármelyike hatálytalanná vagy semmissé válna, azt a rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogy az a CEVA eredeti szándékához legközelebb állt, fenntartva a rendelkezés jogi érvényességét.

Amennyiben a CEVA egy előterjeszthető követelést nem terjeszt elő vagy valamely jogával nem él, az a CEVA joglemondásaként nem értelmezhető, hacsak ez a joglemondás kifejezetten írásban nincs rögzítve.

VIII – Változások a felhasználási feltételekben

A CEVA fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételek bármelyikét vagy egészét bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, különös tekintettel az olyan új szabályozási vagy jogi szempontokra, amelyek az oldal fejlesztését és jobbá tételét célozzák.

A Honlap használatát érintő bármilyen jövőbeli változásokat feltüntetjük a felhasználási feltételekben.