FAQ

1. Handleiding bij de sessies.

Hoe switchen van videomodus naar diamodus en omgekeerd?

U dient de pointer te manoevreren over de kleine versie van de dia die zich linksboven aan de video bevindt.

Hoe een film of module bekijken?

U dient te wachten tot de sequentie is geladen, dit kan enkele seconden tot minuten in beslag nemen afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding.

Hoe in een module overgaan van de ene naar de andere sequentie?

Klik op de onderwerpen in de lijst aan de rechterzijde van de video.

Hoe een volledige module bekijken?

U dient de clips aan te klikken in de volgorde waarin ze verschijnen aan de rechterzijde van de video.

Hoe een specifieke dia bekijken?

U klikt de dia onderaan de video aan, de titel verschijnt wanneer u de pointer op de dia plaatst.

Is het mogelijk de figuren en foto's te vergroten?

Ja, het volstaat om op de desbetreffende figuren of foto's te klikken.

Hoe kan de video gestopt worden tijdens het bekijken van een module?

Ofwel door rechtstreeks te klikken op de tijdsbalk onderaan de video ofwel door de pauzeknop aan te klikken.


2. Handleiding bij de QUIZ.

Dient men te registreren om deel te nemen?

Het is niet noodzakelijk te registreren om deel te nemen, maar indien u de juiste antwoorden wil ontvangen, dient u zich eerst te registreren.

Video - Is het mogelijk om de opname opnieuw te bekijken wanneer het antwoord fout is?

Ja, het volstaat om "vorige" aan te klikken en een nieuw antwoord te kiezen.

Is het mogelijk om de foto's te vergroten?

Ja, het volstaat om de betreffende foto aan te klikken.