Sessies

De bedoeling van iedere sessie is het geven van een training in een specifiek gebied van de cardiologie. Elke sessie bevat een interview met een specialist, in verschillende onderdelen gevolgd door een korte quiz. U kan de hele sessie bekijken maar ook een specifiek onderdeel van de sessie selecteren door deze aan te klikken. Tijdens het interview kan de desbetreffende dia in het scherm aangeklikt worden om deze vergroot weer te geven. 

  • Pathofysiologie
  • Tips voor de kliniek
  • In de medische beeldvorming
  • Behandeling
  • Klinische gevallen
  • Veldstudie
  • Nurses

Dubbele RAAS blokkade bij honden met hartfalen

Deze module heeft als doel de gegevens die een dubbele blokkade van het RAASysteem bij honden met hartfalen ondersteunen, te presenteren en te verklaren.

Pathofysiologie van mitralisklep degeneratie

Het doel van deze sessie is een samenvatting te geven van de belangrijkste mechanismen die bij honden met een hartaandoening leiden tot hartfalen.

Compliantie en lange termijn behandeling: een constante uitdaging

Het doel van deze sessie is om zowel advies als tips and tricks te verstrekken om de compliantie van een lange termijn behandeling te bevorderen.

Het klinisch onderzoek van de hond met hartfalen

Het doel van deze sessie is het belang van het klinisch onderzoek in de diagnose van hartaandoeningen te benadrukken en om de belangrijkste punten die tijdens de consultatie gecontroleerd dienen worden, aan te duiden.

Thoracale radiografie: hoe moet het verder : enkele technische aanwijzingen

In deze sessie krijgt u verder praktische aanwijzingen over de aanpak bij het nemen van thoracale radiografieën met o.a de beste positionering.

Belangrijke punten over biomarkers bij honden met een hartprobleem

De doelstelling van deze sessie is een update te geven van de hoofdzakelijke biomarkers bij honden met hartfalen.

Echocardiografie: mitralisklep degeneratie en DCM

In deze sessie worden de typische beelden getoond van het hart van patiënten met mitralisklep degeneratie of dilatorische cardiomyopathie

Echocardiografie : Belangrijkste beelden

In deze sessie worden de belangrijkste beelden geïllustreerd die gebruikt worden bij de diagnose van hartaandoeningen.

Thoracale radiografie: Abnormale kenmerken

In deze sessie worden abnormale kenmerken van het cardiovasculaire en respiratoire systeem bij patiënten met hartfalen besproken.

Thoracale radiografie: Normale kenmerken

Het doel van deze sessie is het tonen van normale thoracale radiografiën en fysiologische verschillen tussen rassen.

Thoracale Radiografie: welke aanpak?

Het doel van deze sessie is het verbeteren van de kwaliteit van uw radiografiën aan de hand van praktisch advies en uitleg.

De behandeling van Dilatorische Cardiomyopathie

Het doel van deze sessie is de aanbevelingen (literatuur + opinie van een expert) voor de behandeling van hartpatiënten met Dilatorische Cardiomyopathie mee te geven.

De aanpak van mitraalklepdegeneratie

Het doel van deze sessie is de aanbevelingen (ACVIM consensus + mening van een expert) voor de behandeling van hartpatiënten met MVD mee te geven.

Hartmedicatie: werkingsmechanismen

Deze sessie geeft informatie over het werkingsmechanisme van de voornaamste geneesmiddelen toegepast bij honden met hartfalen.